DISCLAIMER

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de website www.stefanverhees.nl. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacyverklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er kunnen zich situaties voordoen waarbij wij wel enige informatie over u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te kunnen communiceren. Hoe wij hiermee omgaan kunt u vinden in het privacy statement.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. www.stefanverhees.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Auteursrechten en copyright

Het auteursrecht op deze website berust bij Stefan Verhees. Vermenigvuldiging van informatie en afbeeldingen, in wat voor vorm dan ook, is alleen toegestaan door voorafgaande toestemming door Stefan Verhees.. Afbeeldingen die worden gebruikt voor de houten schilderijen zijn over het algemeen afkomstig uit eigen portfolio waar copyright op rust. Daar waar dit niet het geval is zal worden getracht om de eigenaar te achterhalen om toestemming te vragen. Hierbij zal aan bronvermelding worden gedaan.